Klassisk

Utbildning för klassiska musiker där basämnena är huvudinstrument, brukspiano, ensemble, gehör, satslära och körsång. Tillval: gruppledning, dirigering, notdiktat, formlära, arrangering.

På den klassiska linjen kan vi ta emot elever på följande instrument:

  • Violin
  • Altfiol
  • Cello
  • Kontrabas
  • Sång
  • Piano

Tillvalsämnen är gruppledning, dirigering, notdiktat, musikhistoria och yoga.

Musiklinjen lägger stor vikt vid val av lärare och har välutbildade och erfarna pedagoger. Skolan har en modern konsertsal för konserter och undervisning.

Efter denna utbildning väljer de flesta att studera vidare vid musikhögskola.

Inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat. 

Ansökan

Sista ansökningsdag är 7 mars och inträdesprov sker vecka 15.

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15. 

Provet kommer att genomföras digitalt via inskickade videos samt intervju via Zoom.
Filma när du spelar två musikstycken, eller två sånger, om du söker klassisk sång. Ackompanjemang är inte nödvändigt. 

Instrumentprov

Alla sökande spelar två valfria stycken på sitt huvudinstrument samt ett enkelt stycke primavista.

Intervju

Här får du chansen att berätta om bland annat din bakgrund och dina förväntningar på studierna.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2020-2021
Höstterminen 17 augusti – 18 december 2020
Vårterminen 11 januari – 4 juni 2021

Kurstider läsåret 2021/2022
Höstterminen 16 augusti – 17 december 2021
Vårterminen 10 januari – 3 juni 2022

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

För information kontakta

Kursansvarig
Karin Hans-Ers
0278-389 11, 070-220 10 71
karin.hansers@regiongavleborg.se

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se

Adress

Bollnäs folkhögskola 
Skolallén 10 
821 41  Bollnäs