Klassisk

På den klassiska linjen kan vi ta emot elever på följande instrument:

  • Violin
  • Altfiol
  • Cello
  • Kontrabas
  • Sång
  • Gitarr
  • Piano

Utbildning för klassiska musiker omfattar studier i huvudinstrument, brukspiano (första året), ensemble (gäller klassisk gitarr och piano endast om det finns elevunderlag), gehör och satslära, körsång och ergonomi.

Tillvalsämnen är gruppledning, ensembleledning, notdiktat, musikhistoria, idrott, yoga och ergonomi.

Musiklinjen lägger stor vikt vid val av lärare och har välutbildade och erfarna pedagoger. Skolan har en modern konsertsal för konserter och undervisning.

Efter denna utbildning väljer de flesta att studera vidare vid musikhögskola.

Inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat. 

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41  Bollnäs

Ansökan

Sista ansökningsdag 8 mars 2020.

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15.

Instrumentprov

Alla sökande spelar två valfria stycken på sitt huvudinstrument samt ett enkelt stycke primavista.

Intervju

Här får du chansen att berätta om bland annat din bakgrund och dina förväntningar på studierna.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2020-2021
Höstterminen 17 augusti – 18 december 2020
Vårterminen 11 januari – 4 juni 2021

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

För information kontakta

Linjeansvarig: Karin HansErs
0278-389 11, 070-220 10 71
karin.hansers@regiongavleborg.se 

Expedition

Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se