Skriva, Penna, papper

Skrivarlinjen

Alla människor bär på historier. Oavsett vem du är och vad du tidigare gjort är vi nyfikna på vad du har att berätta. Skrivarlinjen erbjuder två utbildningar där både du som inte skrivit så många skönlitterära texter och du som författat ditt första romanutkast får hjälp att utvecklas.

Gemensamt för samtliga inriktningar är att vi ägnar oss åt det skönlitterära skrivandets hantverk. Dels jobbar vi med skrivövningar, dels läser och diskuterar vi texter både romaner, noveller och deltagarnas egna alster.

Kurserna leds av skriverfaren folkhögskollärare. Under året besöker spännande gästlärare och författare skrivarlinjen. Skrivarstugan-Sjövillan ligger vackert belägen mellan sjöarna Vågen och Varpen.

Allt stort som skedde i världen
skedde först i någon människas fantasi.”
Astrid Lindgren

Skrivarlinjens utbildningar