2023

INTERLUDE, ett begrepp som används främst i musik-, och teatervärlden för att beskriva ett musikstycke som spelas mellan två scener i en teater.

Ett mellanspel.

Som individer men även som människosläkte, befinner vi oss alltid i någon slags "mitten" mellan före och efter, särskilt i vår samtid där vi människor ständigt är i rörelse. I denna utställning finns ordet Interlude som en röd tråd mellan verken i form av de olika tolkningar och relationer var konstnär har till begreppet.

För oss ser vi denna utställning som brytpunkten mellan våra identiteter som konstskoleelever och våra egna konstnärsidentiteter. Under de två år som vi gått på Konstskolan i Gävle har vi fått skapa och utforska denna identitet och utställningen är vår redovisning av vad vi kommit fram till.

Hannah Vonglertvisavakorn

Minnesporträtt I, Il & /Il. Installation. Olja på råduk, skröjbränd stengodslera, trä, rep.

Thomas Sjöström

The Artistic Spectrum. Installation om fem verk.

Fanny Åhrlin

Ouroboros. Video-loop om c:a 3 minuter. Aseprite, Blender, DaVinci, Photoshop, Procreate.

Maximilian Magnusson

Mechanical lntermission. Clipstudio Paint, papper, textil.

Lisa Ceder

Jag hör vad du säger. Installation. Stengodslera med ljud av torr lera i vatten.

Mayasa EI-Mahmadi

En gång var jag död men livet hämtade mig tillbaka. Installation om fem verk.

Jazz Byden

Blängande grabb. Olja på_ lastpall.

Cecilia Lindgren

Maskr;osbam. Installation. Stengodslera.

Amanda Åhlund

Anxiety. Olja på dukpannå, Shanghai. Olja på dukpannå.

Gabriel Blomqvist

lnterpolate. Video-loop om c:a 20 minuter. Shadertoys.com.

Ella-Kari Eriksson

Livets mångfald. Rakubränd stengodslera.

Kim Berglin, Fanny Åhrlin och Gabriel Blomqvist

Outerlude. Interaktiv spelupplevelse (92 MB). Blender, Unreal Engine 5.