Rek-boken 2023-2024

Läkemedel rekommendationer 2023-2024, webbversion av appen ”Rekommenderade Läkemedel Gävleborg”.

Läkemedel rekommendationer 2023-2024, kortversion

Den s k "Rekboken" är en förteckning över läkemedel som rekommenderas för rutinsjukvård inom Region Gävleborg. Nuvarande Rekbok gäller perioden 2023-2024.

"Läkemedel 2023–2024" är en länsgemensam rekommendationslista för rutinsjukvården. Rekommendationerna avser såväl sluten som öppen vård och baseras i första hand på värderingar av läkemedlens medicinska ändamålsenlighet. Arbetet med urval och skriftliga kommentarer har som tidigare utförts av läkemedelskommitténs terapigrupper och har en bred representation i länet.

Urvalsprinciper

Medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet är grundläggande för rekommendationerna. Då skillnaden mellan olika preparat ansetts vara liten har behandlingskostnad, miljöaspekter och i viss mån terapitradition varit vägledande för urvalet. Regler om generiskt utbyte på apotek enligt av Läkemedelsverket fastställd utbyteslista, gör att LK valt att inte rekommendera specifika preparat inom utbytesgrupperna. LK rekommenderar därför endast substans inom dessa grupper.

App och webbversion

Vi rekommenderar i första hand att använda den fullständiga versionen av rekommendationerna, som finns i appen Läkemedel Gävleborg samt som webbversion på hemsidan vilka uppdateras regelbundet. Du återfinner även rekommendationerna i korthet i vår tryckta version, som går att beställa här.