Enkät om utbildning inom PNA

Teamet för patientnära analyser (PNA) jobbar med att kvalitetssäkra de labbanalyser som utförs av vårdpersonal nära patienten.

Teamets uppdrag är att utbilda i PNA, provtagning och preanalys. Du som jobbar med patientnära analyser i vården ska bli tryggare med momenten och våra patienter ska få en säkrare vård.

Svara gärna på denna enkät för att berätta om era önskemål. 

Enkät om utbildning inom PNA

Tack för dina svar!

Med vänlig hälsning

Teamet för patientnära analyser

Vilka PNA-instrument skulle du vilja ha praktisk lärarledd utbildning i?
Skulle du vilja ha utbildning i provtagning?
När skulle du vilja ha utbildningen?
Vilken ort skulle du vilja ha utbildningen?