Länsfolkhälsopris

Länsfolkhälsopriset delas årligen ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till att uppfylla målen om en god och jämlikt fördelad hälsa.

Såväl organisationer så som föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att lämna en nominering. Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser det vinnande bidraget. Nätverket består av politiker från alla länets kommuner och Region Gävleborg.

Länsfolkhälsopriset delas ut på Regional mötesplats för social hållbarhets konferens i Gävle den 16 maj 2024.

Mer information

Nominera till länsfolkhälsopriset här.

Vinnare av länsfolkhälsopriset från 2017 och framåt.

Kontakt