Medborgarförslag

Ju fler som är med och påverkar desto bättre. Därför vill vi att du tar chansen och påverkar Region Gävleborgs utveckling och framtid.

Skriv ner och skicka in ditt eget förslag till våra företroendevalda. Kanske blir ditt förslag verklighet?

För att lämna in ett medborgarförslag måste du vara folkbokförd i en kommun som ligger i Gävleborgs län. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.

Fyll i blanketten Medborgarförslag (pdf), skriv ut och skicka in till Region Gävleborg, 801 88 Gävle, så tar vi hand om ditt förslag. Du kan även lämna in blanketten till diariet eller direkt till presidiet vid ett regionfullmäktigesammanträde.

Du kommer att få ett meddelande när ditt ärende tas upp till beslut. Då får du också möjlighet att delta vid överläggningarna.