Revisionsrapporter 2019

Fastighetsförvaltning och underhåll

Granskningsrapport - Fastighetsförvaltning och underhåll (pdf)

Missiv - Fastighetsförvaltning och underhåll (pdf)

Svar - Fastighetsförvaltning och underhåll (pdf)

Årsredovisning 2019

Granskningsrapport - Granskning av årsredovisning 2019 (pdf)

Missiv - Årsredovisning 2019 (pdf)

Hälso och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans

Granskningsrapport - Hälso och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans (pdf)

Missiv - Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens arbete för en ekonomi i balans (pdf)

Svar - Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens arbete för en ekonomi i balans - Hälso och- sjukvårdsnämndens svar (pdf)

Svar - Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens arbete för en ekonomi i balans - Regionstyrelsens svar (pdf)

Införandet av standardiserade vårdförlopp år 2016

Granskningsrapport - Uppföljande granskning - Införandet av standardiserade vårdförlopp år 2016 (pdf)

Missiv - Uppföljning granskning Införande av standardiserade vårdförlopp (pdf)

RF Revisionsrapport – Uppföljande granskning – Införandet av standardiserade vårdförlopp år 2016 (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning införande av standardiserade vårdförlopp år 2016 (pdf)

Avvikelser i vården - uppföljning av granskning

Granskningsrapport - Uppföljning avvikelser i vården (pdf)

Missiv - Uppföljning avvikelser i vården (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning - Uppföljning avvikelser i vården (pdf)

Chefer - förutsättningar för första linjens chefer

Granskningsrapport - Förutsättningar för första linjens chef (pdf)

Missiv - Förutsättningar för första linjens chef (pdf)

Fastighetsinvesteringar - styrning och uppföljning

Granskningsrapport - Styrning och uppföljning avseende fastighetsinvesteringar (pdf)

Missiv - Styrning och uppföljning avseende fastighetsinvesteringar (pdf)

Intern kontroll - nämndernas arbete

Granskningsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll (pdf)

Missiv - Nämndernas arbete med intern kontroll (pdf)

Svar- Nämndernas arbete med intern kontroll (pdf)

IT-säkerheten i redovisningssystem

Granskningsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem (pdf)

Missiv - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem (pdf)

Kris- och katastrofberedskap - uppföljning

Granskningsrapport - Uppföljning av kris- och katastrofberedskap (pdf)

Missiv - Uppföljning av kris- och katastrofberedskap (pdf)

Svar - Uppföljning av kris- och katastrofberedskap (pdf)

Läkemedelsförskrivning i primärvården

Granskningsrapport - Läkemedelsförskrivning i primärvården (pdf)

Missiv - Läkemedelsförskrivning i primärvården (pdf)

Svar - Läkemedelsförskrivning i primärvården (pdf)

Medicinteknisk utrustning - anskaffning

Granskningsrapport - Anskaffning av medicinteknisk utrustning (pdf)

Missiv - Anskaffning av medicinteknisk utrustning (pdf)

Svar på revisionsrapport - Anskaffning av medicinteknisk utrustning (pdf)

Tåg i Bergslagen AB - ägarstyrning

Granskningsrapport - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen AB (pdf)

Missiv - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen AB (pdf)