Revisionsrapporter 2022

Årsredovisning

Granskningsrapport – Årsredovisning Region Gävleborg 2022 (pdf)

Delårsrapport 2022

Granskningsrapport – Granskning av delår 2022 (pdf)

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 (pdf)

God ekonomisk hushållning

Granskningsrapport – God ekonomisk hushållning 2022 (pdf)

Intern kontroll i redovisningsrutiner

Granskningsrapport – Intern kontroll i redovisningsrutiner manuella utbetalningar (pdf)

Missiv – Intern kontroll i redovisningsrutiner manuella utbetalningar (pdf)

Svar på revisionsrapport – Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner – manuella utbetalningar protokoll (pdf)

Svar på revisionsrapport – Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner – manuella utbetalningar (pdf)

Vård av depression och ångestsyndrom hos barn och unga

Granskningsrapport – Granskning av vård av depression och ångestsyndrom hos barn och unga (pdf)

Missiv – Granskning av vård av depression och ångestsyndrom hos barn och unga (pdf)

Svar på revisionsrapport – Vård av depression och ångestsyntrom hos barn och unga protokoll (pdf)

Svar på revisionsrapport – Vård av depression och ångestsyntrom hos barn och unga (pdf)

Psykisk ohälsa hos äldre

Granskningsrapport – Psykisk ohälsa hos äldre (pdf)

Missiv – Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (pdf)

Svar på revisionsrapport – Arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (pdf)

Svar på revisionsrapport – Psykisk ohälsa hos äldre RF § 356 (pdf)

Leverantörsregister och leverantörsbetalningar Gävleborg 2022

Granskningsrapport – Granskning av leverantörsregister och leverantörsbetalningar Gävleborg 2022 (pdf)

Missiv – Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar (pdf)

Svar på revisionsrapport – Granskning hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar protokoll (pdf)

Region Gävleborgs planering för omställning till Nära vård god och nära vård

Granskningsrapport – Region Gävleborgs planering för omställning till Nära vård god och nära vård (pdf)

Missiv – Granskning Region Gävleborg planering för omställning till Nära vård (pdf)

Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Gävleborgs planering för omställning till Nära vård protokoll (pdf) 

Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Gävleborgs planering för omställning till Nära vård (pdf)

Hantering av synpunkter och klagomål Region Gävleborg

Granskningsrapport – Hantering av synpunkter och klagomål Region Gävleborg (pdf)

Missiv – Hantering av synpunkter och klagomål (pdf)

Svar på revisionsrapport från HSN - Hantering av synpunkter och klagomål (pdf)

Svar på revisionsrapport - Patientnämnden - Hantering av synpunkter synpunkter och klagomål (pdf)

Hälsoval Gävleborg

Granskningsrapport – Hälsoval Gävleborg (pdf)

Missiv - Hälsoval Region Gävleborg (pdf)

Svar på revisionsrapport – Granskning Hälsoval Gävleborg (pdf)

Svar på revisionsrapport – Hälsoval RF § 355 (pdf)

Uppföljning fastighetsförvaltning och underhåll

Granskningsrapport – Uppföljning fastighetsförvaltning och underhåll (pdf)

Missiv – Uppföljning av fastighetsförvaltning och underhåll (pdf)

Svar på revisionsrapport - Uppföljning fastighetsförvaltning och underhåll (pdf)

Ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Granskningsrapport – Granskning ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde (pdf)

Missiv – Ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämdens anvsarsområde (pdf)

Svar på revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde (pdf)

Svar på revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde § 357 (pdf)