Länsplan för katastrofmedicinsk beredskap

Länsplanen för katastrofmedicinsk beredskap är en övergripande plan som fastställer hur Region Gävleborgs katastrofmedicinska beredskap är organiserad, vilka funktioner och resurser som finns att tillgå inom hälso- och sjukvården samt hur dessa larmas och aktiveras vid en allvarlig händelse.

Planen utgör även ett informationsmaterial internt inom Region Gävleborgs verksamheter och externt för samverkande aktörer. 

Länsplan för katastrofmedicinsk beredskap (pdf)