Utbildningsplan för utbildningstjänst i ambulanssjukvården

År 1

Som nyfärdig sjuksköterska placeras man på vårdavdelning under ett år för att tillgodogöra sig sin sjuksköterskeutbildning, samt att få erfarenhet som sjuksköterska. Under år 1 så genomgår man vissa ambulansutbildningar samtidigt som man utvecklas i sin roll som sjuksköterska på vårdavdelning med slutlig inriktning mot ambulanssjukvård. Du får mentor/handledare från ambulanssjukvården som du träffar med jämna mellanrum.

Ambulansutbildningar termin 1

 • AMLS
 • Introduktionsutbildning 120 timmar grundläggande ambulanskunskap.
 • Regelbunden medåkning på ambulans med fokus på att vårda patienten, men även teknisk utrustning i ambulanserna.

Ambulansutbildningar termin 2

 • Trafikutbildning block 1, 40 timmar.
 • Trafikutbildning block 2, 16 timmar.
 • Regelbunden medåkning på ambulans med fokus på att vårda patienten, men även teknisk utrustning i ambulanserna.
 • Krav på att ta C1 körkort under fritid men med ersättning från arbetsgivaren.

År 2

 • Tjänstgör på ambulans som en i ambulansteamet och deltar i förekommande utbildningar.
 • PHTLS och PS
 • Trafikutbildning block 3, 24 timmar.
 • Hospitering vid exempelvis akutmottagning, anestesi, primärvård.

År 3

 • Arbetar självständigt på bil.
 • Har möjlighet att söka specialistutbildning.
 • Har möjlighet att rotera mot annan klinik.
 • Har möjlighet att söka instruktörsutbildningar.
 • Har möjlighet att fördjupa sig inom något specialområde som bidrar till utveckling av ambulanssjukvård.