Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch

Nu kan du som bor eller är verksam i Gävleborgs län söka medel för att utveckla din debutlångfilm.

Utvecklingsmedlen kan gå till till exempel manusutveckling, research, visuella tester, skissfilm, pilot med mera för en lång spelfilm (längre än 72 minuter).

Vem kan söka?

Ideella eller ekonomiska föreningar och företag, boende eller verksamma regissörer, manusförfattare, konstnärer eller producenter i Gävleborg som inte är etablerade inom professionell långfilmsproduktion. Den sökande måste ha gjort minst en konstnärligt intressant kortfilm tidigare eller motsvarande i annan konstart.

Producent och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle för ett möte med filmkonsulenten under ansökningsförfarandet. Sökande förbinder sig att hålla kontinuerlig kontakt med avdelningen för Kultur Gävleborg, under produktionen. Om förändringar sker efter beviljat stöd ska Kultur Gävleborg meddelas omgående.

Villkor

Region Gävleborg ger inte produktionsstöd till en färdigställd film.

Maxbelopp för talangutvecklingsstödet är 70 000 kr. Region Gävleborg kan vara enda finansiär.

Minst en person av regissör, manusförfattare och producent ska vara bosatt i eller komma från Gävleborg. Stödet går att söka enskilt av någon av ovanstående.

Regissör, manusförfattare eller producent med anknytning till Gävleborg måste ha gjort minst en konstnärligt intressant kortfilm tidigare eller motsvarande i annan konstart.

Stödet går att söka för spel-, dokumentär- eller hybridfilm.

Kriterier

Ansökan bedöms utifrån:

  • Projektets potential
  • Projektets genomförbarhet
  • Nyskapande

Ansökan

Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm kan sökas fram till 18 juni 2023.

Ansökan görs endast digitalt via vårt digitala ansökningssystem ehandlingar.se. Det finns en snabbhjälp för att underlätta arbetet med ansökan. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling.

Ehandlingar.se
Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Marknadsföring

Projekt som har beviljats bidrag ska vid all extern kommunikation (informationsmaterial, publikationer med mera) tydligt visa att Region Gävleborg är medfinansiär. Region Gävleborgs logotyp och medverkan ska tydligt framgå i eventuella eftertexter och vid all marknadsföring av filmen, på hemsidor, affischer med mera.

Logotyp - Region Gävleborg

Redovisning

Den sökande förutsätts kunna komma till Gävle i samband med redovisning.

Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare vid behov.