Logotyp

Region Gävleborgs logotyp är kännetecknet för alla våra verksamheter. Vår logotyps syfte är att differentiera sig från andra namn och symboler. Namnet Region Gävleborg syftar i huvudsak till vår organisation, men framhäver också vår geografiska plats. Det är en symbol för mötet mellan människor, för väderstreck, berg och dalar som möter skog och vatten.

Koncernlogotyp 

Logotypen består av två element: ordbilden Region Gävleborg och regionens symbol, X:et. Proportionerna mellan ordbilden och symbolen får aldrig förändras, och båda delarna ska alltid vara med. Logotypen får endast användas i de versioner som visas här. Den får inte användas i löpande text eller rubriker.

Koncernlogotyp - färg

Koncernlogotyp färg (.png)

Koncernlogotyp färg (.jpg)

Koncernlogotyp färg (.eps)

Koncernlogotyp - svart

Koncernlogotyp svart (.png)

Koncernlogotyp svart (.jpg)

Koncernlogotyp svart (.eps)

Koncernlogotyp - vit

Koncernlogotyp vit (.png)

Koncernlogotyp vit (.eps)

Storlek och placering

Det är viktigt att koncernlogotypen används rätt gällande både placering och storlek. Logotypen ska alltid placeras i övre vänstra hörnet.

Vid samarbeten

I alla sammanhang när Region Gävleborg agerar tillsammans med en eller flera externa samarbetspartner placeras logotyperna samlat längst ner eller i slutet av dokumentet. Vår logotyp ska alltid vara placerad längst till vänster när det är flera parter som agerar samtidigt. Observera att reglerna för frizon gäller.

Storlek

Logotypen anpassas efter användning och produktens mått. Logotypens fasta bredd och höjdförhållande får inte ändras. Storlek på logotypen bör förhålla sig till trycksakens format och design. Se nedanstående rekommendationer:

  • A6-trycksaker 25 mm bred
  • A5-trycksaker 25 mm bred
  • A4-trycksaker 30 mm bred
  • A3-trycksaker 40 mm bred

Logotypen får aldrig vara mindre än 25 mm bred.

Frizon

Frizonen är minimiavståndet till annan grafik. I detta fall är det minsta avståndet halva X:et i logotypen. Syftet är att eventuella tillägg, adresser, dekorer eller kanter inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. Ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder logotypen.

Bredden på avståndet till annan grafik motsvarar alltid halva höjden av X:et i logotypen.

Felaktig användning av koncernlogotyp

Här ser du några exempel på felaktig användning av koncernlogotypen.


Fel färg på symbol.


Får inte användas med ram runt symbol.


Avkapad logotyp nedtill.


Logotypen får inte centreras.


Felaktiga proportioner på logotypen.


Logotypen får inte roteras.


Får inte användas med färgat dekorelement och vit text mot färgad bakgrund.