Varumärkesplattformen

Region Gävleborgs varumärkesplattform är vårt varumärkesstrategiska styrdokument som utgör grunden i ett långsiktigt arbete med att utveckla och stärka den verksamhet vi bedriver. Den innehåller det som vårt varumärke står för och erbjuder våra målgrupper.

Varumärkesplattformen är ett vägledande dokument som visar på riktlinjer för hur vi ska utveckla och etablera en positiv plats i människors medvetande i form av en upplevd kvalitet – något som grundar sig på att vi levererar vad som efterfrågas och lever upp till de förväntningar våra länsinvånare och vår omvärld ställer på oss.

Ladda ner varumärkesplattformen - Platina ID 06-800649 (pdf)