Visuell och auditiv identitet

I Region Gävleborg har vi en visuell och auditiv identitet som vi följer i all kommunikation där Region Gävleborg står som avsändare. Det skapar igenkänning för mottagaren och stärker bilden av oss, samt hjälper mottagaren att fokusera på innehållet i kommunikationen.

Vår visuella och auditiva identitet innehåller grundregler och en given grunddesign för hur vi ska se ut. Den ger oss verktygen för att underlätta vårt arbete med olika kommunikationsinsatser.

Manual för Region Gävleborgs visuella och autitiva identitet (pdf)