Bildmanér

Det är viktigt att våra bilder känns positiva på ett trovärdigt och autentiskt sätt, så att betraktaren kan identifiera sig med situationen och miljön. Betraktaren ska känna sig inkluderad och uppleva en känsla av gemenskap och närhet.

Vi eftersträvar en redaktionell känsla. Bilden ska kännas äkta, ärlig och andas framtidstro och handlingskraft.

Region Gävleborgs bildmanér

Fotografier eller illustrationer

Fotografier och illustrationer har olika syften. Fotografier ger ett mänskligt ansikte och skildrar verkligheten, känslor, ögonblick och händelser med liv och rörelse som gärna berättar en berättelse.

Illustrationer används för att tydliggöra och förenkla sammanhang eller för att ge ett modernt intryck. Illustrationer från Clipart får inte förekomma i något sammanhang.