Kommunikation

Syftet med all kommunikation är att skapa delaktighet, bidra till kunskap om, förtroende för och värna om Region Gävleborgs varumärke.

Kommunikationen bidrar till att uppfylla Region Gävleborgs mål. En tydlig kommunikation stärker dialog, engagemang och samarbete. Kommunikation gör det möjligt att utvecklas som arbetsplats och att genomföra samhällsuppdraget.

God kommunikation ska bidra till intern samhörighet och extern tydlighet.

Vi som arbetar i Region Gävleborg och skriver i jobbet har ett vårdat, enkelt och begripligt språk - klarspråk.

Klarspråk står för ett tydligt, tillgängligt språk anpassat efter läsarens förmåga och förutsättningar.