Varumärkeswebben

Den här sidan är till för dig som arbetar med kommunikation som involverar Region Gävleborg. Du kanske är en medarbetare inom Region Gävleborg eller arbetar tillsammans med oss i ett projekt eller som leverantör.

Innehållet grundar sig på Region Gävleborgs varumärkesplattform som är det varumärkesstrategiska styrdokument som utgör ett långsiktigt arbete med att utveckla och stärka den verksamhet vi bedriver. Varumärkesplattformen och tillhörande styrdokument är vägledande för hur Region Gävleborg ska utveckla och etablera en positiv plats i människors medvetande i form av en upplevd kvalitet – något som grundar sig på att vi levererar vad som efterfrågas och lever upp till de förväntningar våra länsinvånare och vår omvärld ställer på oss.

Nedan hittar du information om vår visuella och auditiva identitet, vad Region Gävleborg står för och hur vi kommunicerar. Med hjälp av innehållet kan du få en vägledning i det vi förhåller oss till för att kommunicera på ett tydligt och enhetligt sätt.