Ansökan OpenAthens

Endast för anställda i Region Gävleborg.

Villkor OpenAthens

  • Användarnamn och lösenord får endast användas för eget yrkesbruk.
  • Fulltext av tidskriften får endast användas för att kunna utföra sin tjänst vid Region Gävleborg eller för sådan fortbildning som ingår i tjänsten.
  • Erhållet användarnamn och lösenord är personligt och får inte lämnas ut till andra.
Godkänner ovanstående villkor *

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att skapa ett konto för dig i OpenAthens. Information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter.