Beställa

Via sjukhusbiblioteken kan du som är anställd göra beställningar av artiklar och sökuppdrag samt inköp av litteratur. Fyll i aktuellt formulär här nedan och skicka in så återkopplar vi så snart vi kan.

Beställningsformulär

Artikel

Inköp av litteratur 

Sökuppdrag