Behandling

När diagnosen är ställd efter genomförda screeningfrågor, DC/TMD-undersökning och bedömning av smärtan och dess konsekvenser kan du som behandlare avgöra om behandlingen ska utföras på allmäntandvårdsklinik eller remitteras till specialistklinik.

För att avgöra om behandling ska utföras på allmäntandvårdsklinik eller om man ska överväga remiss till specialistklinik räknas frågeformuläret ihop i ett sammanställningsformulär (xls).

Grad av smärta och dess konsekvenser enligt Graded Chronic Pain Scale (GCPS) avgör om behandling ska utföras på allmäntandvårdsklinik eller om man ska överväga remiss till specialistklinik, se nedan gradering från 0-4.

  • Grad 0-2: behandling med enkla åtgärder som kan utföras på allmäntandvårdsklinik
  • Grad 3-4: multimodal behandling, överväg remiss till specialistklinik

Behandlingsstöd för allmäntandvården vid orofacial smärta och käkfunktionsstörning och Nationella riktlinjer för vuxentandvård från Socialstyrelse

Informationsmaterial till behandlingen