Bettfysiologi

Bettfysiologi är den specialitet inom tandvården som arbetar med orofacial smärta och störningar i käkfunktionen.

Vad ar orofacial smärta?
Vanliga symtom på orofacial smärta och käkfunktionsstörning är smärta i käkar, ansikte, tinningar och öron, huvudvärk samt gap- och tuggsvårigheter.

Hur vanligt är det?
Orofacial smärta och käkfunktionsstörning är vanligt och förekommer hos 5-15 procent av befolkningen och över hälften vill ha hjälp med sina besvär. Besvären innebär ofta stora konsekvenser för individens dagliga liv och Iivskvalitet.

Vad kan tandvården göra?
Eftersom tandvården träffar en majoritet av befolkningen har tandvården en stor möjlighet att tidigt fånga upp och behandla patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning.

Ta del av framtaget material om rörelseträning för käkleder och käkmuskulatur genom att klicka på rubriken nedan.