Behörighet T99webb

Här kan du beställa eller ta bort behörighet till T99webb. Olika formulär för kommun respektive övrig tandvårdspersonal.

Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort och e-post till arbetet. Användarna kan få behörighet som kommunanvändare alternativt behörighet för personal på tandvårdsklinik.

Personal tandvårdsklinik – beställning/borttag av behörighet

Personal kommun – beställning/borttag av behörighet

Användarprofiler T99webb