Diagnos

Med hjälp av screeningfrågor, DC/TMD-undersökning och bedömning av smärtan och dess konsekvenser enligt Graded Chronic Pain Scale (GCPS) kan du som behandlare strukturerat identifiera och behandla patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning. Genom att följa metoden kan du också avgöra om behandlingen ska utföras på allmäntandvårdsklinik eller remitteras till specialistklinik.

Diagnoser och behandlingsnivåer

Nedan visas en översikt av hela flödet från screening till remiss för patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning.

 

Läs mer om varje steg i flödet ovan och ladda ned tillhörande dokument.