Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet består av två delar:

  • Munhälsobedömning i patientens bostad.
  • Utbildning till omvårdnadspersonal i kommunen.

Munhälsobedömning och nödvändig tandvård

Alla som är berättigade till stödet ska erbjudas munhälsobedömning och vid behov även nödvändig tandvård. Oavsett om man tackat nej till munhälsobedömningen har man rätt till nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning

Den uppsökande verksamheten upphandlas av Region Gävleborg. Idag är det Folktandvården Gävleborg AB som ansvarar för att alla berättigade som tackat ja till en munhälsobedömning får en sådan årligen i sitt hem. Man kan inte välja vilken tandhygienist som ska komma.

Munhälsobedömningen innebär en enkel kontroll av munstatus med hjälp av spegel och ficklampa.  Region Gävleborg, tillsammans med länets kommuner, ansvarar för att tandvården får information om de som tillhör gruppen och har tackat ja. Årligen sker uppföljning för att alla som tackat ja också får en munhälsobedömning. Alla som tackat nej får ett nytt erbjudande årligen.

Munhälsobedömningen är avgiftsfri för patienten.

Nödvändig tandvård

Det är fritt val av tandläkare. Det innebär att patienten själv får välja tandläkarmottagning. Om patienten inte har någon egen tandläkare ska den vårdgivare som fått anbudet angående munhälsobedömning kunna erbjuda tid hos tandläkare för utförande av nödvändig tandvård.

Den vårdgivare som har fått anbudet kan därför inte boka in en tandläkartid efter att munhälsobedömningen utförts utan att först ha fått en individuell bekräftelse från varje enskild patient eller dennes anhörig. Det är viktigt att det fria valet beaktas av tandläkare och att informationen är tydlig om att patienten inte behöver byta tandläkare för att man tackar ja till munhälsobedömningen.

Den nödvändiga tandvården betalas som i den öppna hälso- och sjukvården oavsett vilken tandläkare patienten väljer att gå till.

Läs mer om patientavgifter