Blanketter

Underlag för nödvändig tandvård 

Blanketten underlag för nödvändig tandvård används i undantagsfall och är främst tänkt för utfärdare utanför länet. 

Utfärdas via: T99 webb  (För att logga in i systemet krävs E-tjänstekort med SITHS-certifikat)

Avvikelse

Blankett anmälan om avvikelse för kommunens personal

Om inte uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård inte fungerar på ett tillfredställande sätt enligt överenskommelsen mellan Region Gävleborg och kommunen ska avvikelserapportering göras. Vård- och omsorgspersonalen ska alltid rapportera avvikelser till kommunens kontaktperson, som sedan rapporterar detta till Beställarenheten för tandvård, Region Gävleborg. Skulle avvikelse gälla kommunen rapporterar utföraren av uppsökande verksamhet till sin utsedda kontaktperson. Alla avvikelser ska rapporteras via kontaktpersoner i kommun och region.