Region Gävleborgs särskilda tandvårdsstöd

Taxa - prislista

Prislista från 15 januari 2022 – Beställarenheten för tandvård (pdf)

Prislista 2021 – Beställarenheten för tandvård (pdf)

Styrdokument

Regionalt tandvårdsstöd – Regelverk Region Gävleborg – Platina id 01-514360 (pdf)

Nationella riktlinjer för tandvård – Socialstyrelsen 

Munhälsobedömningar – anvisningar (pdf)

Profylax och vårdprogram för äldre (pdf)

Beställarenheter i andra regioner

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra regioner (pdf)

Intyg, blanketter och information 

Läkarintyg

STB - Läkarintyg vid särskilt tandvårdsbidrag (pdf) – patienten tar med till tandvårdskliniken

F-tandvård - Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) – skickas för bedömning till beställarenheten för tandvård. 

Postadress: Beställarenheten för tandvård, Region Gävleborg, 801 88 Gävle

Intern postadress: Budstation 56

Blanketter

Förhandsbedömning (pdf)

Medicinskt underlag – tandvård (pdf)

Avvikelserapport – Utbildning/munhälsobedömning/tandvård (pdf)

Utbildningningsinsatser

Redovisning utbildningsinsatser (pdf)

Ansökan ersättning utbildningsinsatser (pdf)

Information

Broschyr för tandvårdsstöd (pdf)