Region Gävleborgs särskilda tandvårdsstöd

Taxa - prislista

Ny prislista från 15 januari 2021 - Beställarenheten för tandvård (pdf)

Äldre prislista från 15 januari 2020 - Beställarenheten för tandvård (pdf) 

Regelverk

Regionalt tandvårdsstöd år 2021 - Regelverk Region Gävleborg (pdf) (Platina id 01-514360) 

Beställarenheter i andra regioner

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra regioner (pdf)

Intyg, blanketter och information 

Läkarintyg

STB - Läkarintyg vid särskilt tandvårdsbidrag (pdf) – patienten tar med till tandvårdskliniken

F-tandvård - Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) – skickas för bedömning till beställarenheten för tandvård. 

Postadress: Beställarenheten för tandvård, Region Gävleborg, 801 88 Gävle

Intern postadress: Budstation 56

Blanketter

Förhandsbedömning (pdf)

Medicinskt underlag - tandvård (pdf)

Avvikelserapport - Utbildning/munhälsobedömning/tandvård (pdf)

Utbildningningsinsatser

Redovisning utbildningsinsatser (pdf)

Ansökan ersättning utbildningsinsatser (pdf)

Information

Broschyr för tandvårdsstöd (pdf)

Munhälsobedömningar - anvisningar (pdf)

Profylax och vårdprogram för äldre (pdf)