Tandvård

Information om tandvård för dig som arbetar inom tandvård, sjukvård, kommun och omsorg.

Här hittar du följande information:

  • Tandvård för barn och unga, 3 tom 24 år.
  • Region Gävleborgs särskilda tandvårdsstöd, N, F och S-tandvård
  • Särskilt tandvårdsbidrag, STB
  • Som vänder sig speciellt till dig som arbetar inom kommun och omsorg
  • Från Specialisttandvården
  • Kontaktuppgifter till Beställarfunktioner i andra landsting
  • Taxa - Prislista
  • Blanketter och styrdokument