Beställarenheten för tandvård - kontakt

Kontaktuppgifter till beställarenheten för tandvård inom Region Gävleborg. 

Från och med 20 maj öppnar vi upp våra telefoner alla dagar utom tisdagar,  vid möten så kopplar vi bort telefonerna och när vi inte kan svara direkt så ringer vi upp så snart vi kan.

Bedömningstandläkare

Robert Bohlin 
026-62 91 63
Telefontid: mån, ons, tors, fre  8.00–15.00

Handläggare/samordnare

Kristina Ahnlén
026- 15 57 26
Telefontid: mån, ons, tors, 8-16 fre 8.00–15.00

Susanne Lukkarinen
026-15 58 20
Telefontid: mån, ons, tors, 8-16  fre 8.00–15.00