Beställarenheten för tandvård - kontakt

Kontaktuppgifter till beställarenheten för tandvård inom Region Gävleborg. 

Bedömningstandläkare

Robert Bohlin
Tjänstledig 1 januari 2023 – 31 augusti 2023
robert.bohlin@regiongavleborg.se
Roberts e-postadress används också för förhandsbedömningar via MedSpace.

Jessica Cendrin
Från och med 1 februari 2023
jessica.cendrin@regiongavleborg.se
026-15 45 94

Susanna Forsell Nordin 
SusannaForsellNordin_Bedomningstandlakare
@regiongavleborg.se

026-62 91 45 (nås säkrast måndagar 13.00-15.00, tisdagar 9.00-12.00, fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00)

Handläggare/samordnare

Kristina Ahnlén
kristina.ahnlen@regiongavleborg.se
026-15 57 26 (nås enklast måndagar 10.00–11.30 och 12.30–16.30, tisdagar–torsdagar 7.30–11.30) 

Administrativ assistent

Susanne Lukkarinen
susanne.lukkarinen@regiongavleborg.se
026-15 58 20 (nås enklast måndagar 10.00–11.30 och 12.30–16.30, tisdagar–torsdagar 7.30-11.30)