Beställarenheten för tandvård - kontakt

Kontaktuppgifter till beställarenheten för tandvård inom Region Gävleborg. 

Bedömningstandläkare

Robert Bohlin
robert.bohlin@regiongavleborg.se
026- 62 91 63 (nås säkrast mån-tors 9.00-12.00)

Susanna Forsell Nordin 
susanna.forsell.nordin@regiongavleborg.se
026-62 91 45 (nås säkrast måndagar 13.00-15.00, tisdagar 9.00-12.00, fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00)

Handläggare/samordnare

Ann Jernberg
ann.jernberg@regiongavleborg.se
026-15 57 75 (nås enklast måndagar 10.00-11.30 och 13.00-16.00, tisdagar-torsdagar 9.00-11.30) 

Administrativ assistent

Susanne Lukkarinen
susanne.lukkarinen@regiongavleborg.se
026-15 58 20 (nås enklast måndagar 7.30-11.30 och 13.00-16.30, tisdagar-torsdagar 7.30-11.30)