Plackinfärgning

Varför och hur?

  • Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
  • Instruera i tandborste/el-tandborste och väl anpassade mellanrumsborstar (största möjliga) och låt patienten träna.
  • Komplettera även med lämplig enbindesborste för att komma åt axiala vinklar palatinalt/lingualt på bästa sätt. 
  • Låt patienten träna själv på plats så rätt teknik kan uppnås.
  • Patienten kan själv göra en plackkontroll hemma med hjälp av infärgningstabletter tex. Tepe PlaqueSearch.
  • Patientens dagliga egenvård är av allra största vikt.