Periimplantitbehandling

Remitteras till avdelning för parodontologi.

Remitteras till avdelning för parodontologi.

Vid avdelningen för parodontologi utförs:

  • Inledande behandling om så krävs med generell infektionssanering av övriga tänder/implantat i bettet med icke-kirurgisk behandling och plackkontroll.
  • Desintegrerade implantat liksom implantat med omfattande benförlust avlägsnas. Detta kan medföra förändring av befintlig protetisk konstruktion.
  • Periimplantitoperation utförs för att avlägsna infektion med granulationsvävnad, biofilm och ev implantatsten, samt i förekommande fall cementöverskott. Skruvade konstruktioner lyfts av vid kirurgisk behandling och lämnas till tandtekniker för rengöring och justeringar för att underlätta fortsatt egenvård och stödbehandling. Antibiotika sätts endast in på medicinsk indikation och vid risk för infektionsspridning.
  • Postoperativt behandling kan utföras vid remitterande klinik.
  • Samma rutiner som efter operation vid tänder.

Observera! Vid tecken på reinfektion med pus utförs i första hand professionell rengöring och fokus på egenvården. Om reinfektion är uppenbar vid 3-månaderskontrollen så tas kontakt med avdelningen för parodontologi.