Johnér Bildbyrå AB
+46 8 644 83 30
www.johner.se
info@johner.se
sales@johner.se

Regionalt miljöpris

Vet du någon person, företag eller organisation som gjort något bra inom miljöområdet? Alla som bor och eller verkar i Gävleborg kan nomineras till miljöpriset.

Miljöprisets kriterier

Priset kan tilldelas person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Det kan till exempel vara:

  • innovativa idéer kopplade till faktiska åtgärder.
  • miljöteknik – produkter som ger faktiska miljöfördelar.
  • miljöinsatser för barn och unga.
  • insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet  prioriteras(ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet ).

Miljöprisjury

Det är Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd som står bakom miljöpriset. Syftet är att uppmärksamma de eldsjälar som driver på hållbar utveckling i länet, och sprider deras goda exempel. Jury för miljöpriset består av ordförande, vice ordförande och vice andre ordförande i Hållbarhetsnämnden.

Om priset

Vinnaren av priset får ett diplom och 10 000 kronor.

Tidigare vinnare