FoU Välfärd

FoU Välfärd ska främja en kunskapsbaserad välfärd genom att stödja kommunernas utvecklingsarbete beträffande kvalitet, metoder och kompetens inom socialtjänstens verksamhetsområden

FoU Välfärd arbetar med olika typer av uppdrag, bland annat

  • utvärdering och följeforskning i anslutning till projekt och verksamheter
  • praktiknära forskning
  • systematisk uppföljning
  • omvärldsbevakning och kunskapsspridning
  • stöd vid implementering av nya metoder och arbetsformer
  • handledning och metodstöd vid utvecklings- och utvärderingsarbete
  • samordning av regionala utvecklingsarbeten och utbildningssatsningar
  • samordning av regionala nätverk som involverar olika aktörer inom välfärdsområdet.

Mer information om FoU Välfärd