Centrum för forskning och utveckling (CFUG)

Centrum för forskning och utveckling har till uppgift att skapa goda förutsättningar för att bedriva forskning inom hela Region Gävleborg.

Forskningen är en viktig del i att lösa samhällsutmaningar och bidrar till samhällsutveckling. Inom Region Gävleborg ska vi bedriva forskning med hög kvalitet och med relevans för befolkningen.