Jessica Wilhelmsson

Möt Jessica! Hon är sjukgymnast och fysioterapeut i grunden och arbetar nu som vårdenhetschef för barn- och ungdomshabiliteringen i Hälsingland.

Vem är du och vad arbetar du med?

– Jag heter Jessica Wilhelmsson och arbetar sen 8 år som vårdenhetschef för barn- och ungdomshabiliteringen i Hälsingland. Vi arbetar i team med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras nätverk. Jag är chef över ett team i Bollnäs och ett i Hudiksvall. Just nu är jag även ansvarig chef över alla psykologer i vår verksamhet i länet så jag har 4 medarbetare som är stationerade på för barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle också.

Hur känns det att ha blivit nominerad till årets ledare?

– Väldigt roligt, hedrande och oväntat. Ett kvitto på att det jag gör inte är så tokigt och att mitt arbete uppskattas.

Hur ser du på ledarskap?

– Jag känner mig övertygad om att ledarskap speglar organisationen. Därför blev jag så glad för några år sen när vi började prata om det tillitsbaserade ledarskapet. Utan tillit till att medarbetarna är de som bäst planerar och utför arbetet tror jag vi skapar otrygga organisationer. Jag som chef kan inte styra varenda detaljfråga som rör det vardagliga arbetet. Med större medarbetaransvar växer individerna och vi får en mer hållbar och roligare arbetsplats.

Vad tycker du är viktigt med ledarskap?

– Tillit, tydlighet, återkoppling och att våga fortsätta vara sig själv. I början av mitt chefsskap trodde jag att jag behövde bli någon annan för att jag som chef skulle vara på ett visst sätt. Då blir det bara extra tufft att ha det uppdrag vi har. På ledarforum, som är Region Gävleborgs interna nätverksträff för ledare i organisationen, fick vi en bok som sammanfattar lite hur jag tänker kring mitt eget ledarskap – Skulle du vilja jobba med dig som chef?. Att eftersträva att kunna svara ja på den frågan tror jag är viktigt. Men det betyder inte att vi chefer måste vara några supermänniskor. Jag tror snarare medarbetare uppskattar chefer som vågar visa sig både sårbara och mänskliga.

Hur började din chefskarriär?

– Helt ärligt så sökte jag chefsuppdraget för att jag var orolig för vem som skulle komma istället. Vi hade haft en turbulent period med chefsbyten inom vår verksamhet över länet och jag såg att kunskapen om just habilitering saknades i vår ledningsgrupp. Efter 17 års arbete som sjukgymnast och fysioterapeut i samma verksamhet tyckte jag att jag besatt den kompetensen. Under mina år på barn- och ungdomshabiliteringen har jag vid flera olika tillfällen sökt nya utmaningar och projekt inom verksamheten som till stor del handlat om att utveckla och driva den framåt mot mer evidensbaserad vård. Utveckling har alltid lockat mig. Som fysioterapeut var det att stötta barn och vårdnadshavare i deras utveckling och som chef drivs jag istället av att se medarbetarna växa.