Elisabeth Hedlund

Möt Bettan! Hon började arbetslivet som förskolelärare och växlade sedan om till systemtekniker efter att ha läst datavetenskap. Nu jobbar hon som enhetschef på IT-supporten på Region Gävleborg.

Vem är du och vad arbetar du med?

– Bettan Hedlund heter jag och jobbar som enhetschef på IT-supporten sedan hösten 2017. Jag började arbetslivet som förskolelärare och växlade sedan om till systemtekniker 2002 efter att ha läst datavetenskap.

Hur känns det att ha blivit nominerad till årets ledare?

– Det känns otroligt hedrande att bli nominerad. Samma dag som beskedet kom hade vi workshop tillsammans med Företagshälsovården där fokus var friskfaktorer på arbetsplatsen. Nomineringen visar att vi är på rätt väg – att vi alla trivs att vara tillsammans.

Hur ser du på ledarskap?

– Ledarskap är något du förtjänar. Du kan jobba riktigt hårt men får du inte mandat av dina medarbetare att vara ledare så är det svårt och utmanande att kunna prestera som ledare och chef.

Vad tycker du är viktigt med ledarskap?

– För min del tycker jag det är viktigt att vara lyhörd, att känna ömsesidig tillit till varandra och att vara nyfiken och engagerad. Jag vill kunna erbjuda en kreativ miljö där alla känner delaktighet och kan bidra till förbättringar. Det är också viktigt att vara tillgänglig och närvarande vilket kan vara en utmaning när medarbetarna är placerade på olika orter. Jag vill också att medarbetarna upplever att jag jobbar för att det ska bli så bra som möjligt utifrån de förutsättningar vi har och att vi har roligt tillsammans. Att vara prestigelös och att kunna ändra beslut. Envishet, att inte bara acceptera ett nej.

Hur började din chefskarriär?

– Min chefskarriär började 2009 på Sandvikens kommuns IT-kontor. Jag blev tillfrågad att börja jobba som projektledare som sedan övergick till en chefstjänst inom IT-supporten. Efter 15 år inom Sandvikens kommuns IT-kontor bytte jag till Region Gävleborg.