Christina Wallin

Möt Kicki! Hon började sin chefskarriär på Lantmäteriet och arbetar nu som chef på en av HR-förvaltningens avdelningar – avdelningen för arbetsmiljö och hälsa.

Vem är du och vad arbetar du med?

– Jag heter Kicki Wallin och arbetar som avdelningschef på HR-förvaltningens avdelning för arbetsmiljö och hälsa. Som person är jag enkel, oftast glad, engagerad och snabb (läs otålig).

Hur känns det att ha blivit nominerad till årets ledare?

– Jag blev väldigt förvånad och otroligt glad över beskedet om nomineringen. Det tog ett tag innan jag förstod när jag fick samtalet men till slut sjönk informationen in. Jag är mycket stolt och hedrad!

Hur ser du på ledarskap?

– Jag ser på ledarskap som en del av en helhet, där medarbetarskapet och ledarskapet går hand i hand och är helt beroende av varandra. Ett samspel som har med mjuka värden att göra, till exempel hur vi förhåller oss till varandra och hur vi samarbetar för att nå rätt resultat. I vår arbetsgrupp har vi valt att försöka snälltolka varandra. Det går faktiskt att likna ledarskapet vid en dans. Ibland flyter dansen på galant, utan friktion och ibland hamnar vi i otakt. Då är det viktigt med en trygghet i gruppen och att det finns utrymme att rätta till (vilket ibland kräver mod), göra om och gå vidare.

Vad tycker du är viktigt med ledarskap?

– För mig handlar ett gott ledarskap om många olika delar. Förutom de mest grundläggande, såsom att skapa förutsättningar, vara tydlig, kunna fatta beslut och leda mot uppsatta mål så är förtroendet mellan chef och medarbetare något av det viktigaste. Finns ett gott förtroende som grund kan vi skapa en miljö som är trygg, där det är tillåtet att vara sig själv och att få göra misstag. Jag tror att den miljön är den rätta för att skapa en god arbetsmiljö och frigöra kreativa tankar och idéer. Det i sin tur gynnar utvecklingen av medarbetarna, verksamheten och den leverans av tjänster vi ska göra. Att vara en rättvis chef och ledare är också jätteviktigt för mig. Sedan får man inte glömma hur viktigt det är med humor. Det finns så gott som alltid plats för ett välgörande skratt!

Hur började din chefskarriär?

– Den började på Lantmäteriet för ganska många år sedan. Jag var chef över en grupp som arbetade med HR-frågor. När jag började på Region Gävleborg anställdes jag som HR-strateg inom arbetsmiljö. För snart 2,5 år sedan fick jag möjligheten att påbörja arbetet som avdelningschef på HR-förvaltningen. Det var ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. Jag kommer mer och mer in i rollen som chef och arbetet blir roligare för varje dag!