Internmedicinsk tjänstgöring för sjuksköterskor

Internmedicinsk tjänstgöring, IMT, är ett nytt koncept som är inspirerad av AT-läkarutbildningen. Här erbjuds du som sjuksköterska möjligheten till tjänstgöring på fyra olika vårdavdelningar. Din professionella utveckling kompletteras med tid för grupphandledning, individuell handledning med personlig mentor, teoretisk utbildning och auskultation. Allt för att du ska få en trygg och bred grund.

Den internmedicinska tjänstgöringen riktar sig till dig som anställs som sjuksköterska vid internmedicin. 

Under tjänstgöringen får du:

  • Stor kunskapsbas under kort tid
  • Lärande under handledning av mentor
  • Ett brett nätverk inom internmedicin
  • Stärkt yrkesövergripande samarbete
  • En grupp att växa tillsammans med

Personlig mentor och handledning i grupp

Under respektive placering får du en personlig mentor. Tillsammans accelererar ni den praktiska inlärningen likväl som hanteringen av utmanande situationer och samtal kopplade till yrkesrollen. Det finns också tid för regelbunden grupphandledning tillsammans med kollegor som gör IMT parallellt. Syftet är att dela erfarenheter och skapa trygghet.

Vad händer sen?

Efter avslutad IMT hoppas vi att du vill fortsätta att arbeta inom någon eller flera av våra internmedicinska avdelningar. Erfarenheten är meriterande och kunskapsbyggande oavsett vad du väljer att göra i karriären.

Om intermedicin

Som IMT-sjuksköterska tjänstgör du på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA), lungavdelningen, njur-/hematologiavdelningen och strokeavdelningen. Du kommer vara åtta månader på respektive avdelning tillsammans med en annan IMT-sjuksköterska. Utöver avdelningarna med tillhörande mottagningar har internmedicin också gastroenterologisk och endokrinologisk mottagning samt dialysavdelning.

Kontaktuppgifter internmedicin (pdf)

Vill du veta mer?

Har du frågor om utbildningstjänsten, kontakta Matilda Holmén, vårdenhetschef medicinsk akutvårdsenhet Gävle, matilda.holmen@regiongavleborg.se, 072-228 80 77.