Intensivvårdsavdelning - IVA

Till intensivvårdsavdelningen (IVA) kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med svåra sjukdomstillstånd.

Jobba hos oss

På IVA arbetar intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, narkosläkare och fysioterapeut. Vi jobbar i team och tillsammans har vi alla fokus på patienten utifrån våra specifika roller med ett gemensamt mål och det är att patienten ska överleva det som inträffat.

Patienterna på IVA behöver en högre vårdnivå och därför har vi tätare bemanning. En sjuksköterska och en undersköterska arbetar tillsammans med bara två patienter.

Medicinteknik

IVA är en avdelning med mycket medicinsk teknik. Allt för att vi ska kunna koncentrera oss på att vårda patienten. Den centrala apparaten är respiratorn som hjälper patienten att andas. 

Vi mäter alla vätskor som vi ger patienterna i dropp med våra apparater, pumparna.

Vi erbjuder också dialys till patienter vars njurar har slutat fungera.

Dagboken

Varje dag en patient vårdas på IVA beskriver vi vad som händer med patienten och tar fotografier som samlas i en dagbok som personen sedan får ta med sig hem.

Efter en vårdtid på IVA är det vanligt att med minnesluckor, men med hjälp av dagboken och anhörigas berättelser kan patienten sedan förstå vad som hänt och bearbeta tiden på IVA.

Efter IVA

Intensivvården är en vårdnivå och inte en vårdplats. När en patient kan andas själv, när blodtrycket är stabilt och patienten är vaken är det dags att flytta till avdelning. 

Patienter som varit på IVA följs upp antingen på sin hemavdelning eller genom återbesök. På återbesöksmottagningen följer vi upp alla patienter som har legat varit hos oss en längre tid. Vi tar kontakt efter 2, 6 och 12 månader.

Vi kontaktar alla avlidnas anhöriga och följer upp hur de mår och hör om de har några frågor eller funderingar.

De här kontakterna är ett sätt att utvecka IVA, men handlar mest om att kolla att patienter och anhöriga mår så bra de kan just då.