Allmän kurs

Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Vi vill stimulera din lust att lära och jobbar utifrån ett helhetsperspektiv för att du ska hitta en bra bas för fortsatta studier.


Kurstid: 16 augusti 2023 – 31 maj 2024

Kursstart: 16 augusti 2023

Sista ansökningsdag: 31 maj 2023

Kurslängd: 1-3 läsår beroende på utbildningsbakgrund.

Studietakt: Heltid eller halvtid.


Innehåll

Du läser behörighetsgivande ämnen, tränar studieteknik och samarbete. Vi lägger tid på att skapa ett gott studieklimat genom att arbeta med gruppaktiviteter som till exempel gemensamma friskvårdsaktiviteter, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang.

På folkhögskola bedrivs vuxenstudier vilket innebär att du har viss frihet att utforma din studieplan men också behöver ta stort ansvar för dina studier.


Fortsatta studier

Genom att läsa på allmän kurs kan du skaffa dig motsvarande grundskole-/gymnasiekompetens, det vill säga grundläggande behörighet till högskola. Det innebär kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande kurser: 

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andra språk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1 

Särskilda behörigheter erbjuds i:

 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Naturkunskap
 • Matematik

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga.

Läs mer om behörigheter


Internationella relationer och Hållbart samhälle

Är du intresserad av frågor som rör vår omvärld såsom mänskliga rättigheter, HBTQ, demokrati- och rättvisefrågor, klimatpolitik och hållbar utveckling? Vill du dessutom läsa ämnena inom ramen för allmän kurs? Då kan du få särskild behörighet i våra kurser "Internationella relationer" och "Hållbart samhälle".

Läs mer om kurserna "Internationella relationer" och "Hållbart samhälle"


Mer information

Forsa folkhögskolas övriga kurser och utbildningar