Glimtar från Forsa folkhögskolas historia

Forsa folkhögskola grundades 1909. Här kan du se historiska tillbakablickar från 1909 till 1979. Kanske känner du igen någon på bilderna eller så väcker bilderna några fina minnen som du gärna vill dela med dig av?

Anno 1909 – 1915 

"En skola för bondstudenten"

1909 grundas Forsa folkhögskola och till föreståndare utses 23-åriga Israel Jonsson. Den första kursen ges för "bondpojkar", vilket resulterar i 24 elever som höll till i Hedsta skola. 1910 startas en tremånaderskurs för kvinnor/flickor i husmorssysslor och slöjd, några av de eleverna fick även möjlighet att prova på att följa undervisningen på allmän linje. De egna lokalerna i Bäck tas i bruk. 1915 blir kvinnornas praktiska kurs en sommarkurs och männens kurs blir ettårig.

Powered by flickr embed.

Anno 1916-1929

"Jordbruk eller teoretisk inriktning?"

Gävleborgs läns landsting tar över driften av samtliga av länets folkhögskolor. År 1916 innehöll den allmänna kursen både allmänbildande och praktiska delar. I År 2 kunde eleverna själva välja mellan en praktisk jordbruksinriktning eller en teoretisk inriktning för den som avsåg att studera vidare.

Powered by flickr embed.

Anno 1929-1939

"Fler kvinnor söker sig till Forsa"

Allt fler kvinnor börjar söka sig till Forsa folkhögskolas teoretiska kurs. Det vill säga, de blandade klasserna under den längre vinterkursen. Sommarkursen för kvinnor fortgår som tidigare.

Powered by flickr embed.

Anno 1939 - 1949

"Försvarsövningar och bekvämligheter"

Ansökningarna ökar och ”arbetarpojkar” blandar sig med ”bondsönerna”. Under 1940-talet pågick andra världskriget och övningar med anknytning till försvar på skolan ges. Kursverksamheten pågår än som vanligt och Forsa folkhögskola får bekvämligheter som vatten, värme, el och ljus. Även bostäder för viss personal byggs.

Anno 1949 - 1959

"Nybyggnationer på Forsa folkhögskola"

Under 1950-talet byggs en ny matsal och ett nytt elevhem, samtidigt startar år 3 på den allmänna linjen. Kvinnokursen blir en praktisk-teoretisk vinterkurs, samtidigt upphör sommarkursen för kvinnor. 

Powered by flickr embed.

Anno 1959 - 1969

"Sommarkurs för pensionärer och ettårig textilkurs"

Under 1960-talet, närmare bestämt 1961, får Forsa folkhögskola en ny rektor, Helmer Söderbäck. Nu startas också kurser för personer med rörelsehinder där den första kursen startade i Dellenborg, Delsbo. En sommarkurs ges nu även till pensionärer och den populära textilkursen blir nu ettårig. 

Powered by flickr embed.

Powered by flickr embed.

Anno 1969 - 1979

"Påbyggnadskurs i textil och ny kollektivledarlinje"

1978 får Forsa folkhögskola en ny rektor vid namn Torsten Åström. En ny folkhögskola byggs då den gamla skolbyggnaden överges och ett samarbete med Hasselakollektivet inleds. Kursen för rörelsehindrade flyttas till Forsa och fler personalkategorier tillkommer på folkhögskolan.  En påbyggnadskurs inom textil startar liksom en helt ny kollektivledarlinje.  

Powered by flickr embed.