Textila kurser

Vi erbjuder två breda grundkurser för dig som vill arbeta med sömnad eller med vävning. Vi erbjuder även fördjupningskurser på distans i sömnad och formgivning och/eller vävning och formgivning.


Du hittar Forsa folkhögskola i ett län med starka textila traditioner. Hos oss kan du hämta inspiration både från kulturarv, utställningar och aktiva textilkonstnärer. Tyngdpunkten i alla av våra textilkurser ligger på din individuella kreativa utveckling inom formgivning, material och textila hantverkstekniker.

Vi har ett miljömedvetet förhållningssätt och arbetar med hållbar utveckling och återbruk.

Läs mer om våra textila kurser

Textilutställning och klädvisning

Vår årliga textilutställning och klädvisning är en stor händelse i länet. Evenemanget äger rum under flera dagar i maj varje år.

Se den digitala utställningen

Forsa folkhögskolas övriga kurser och utbildningar

 

Följ textil på Facebook