Fördjupningskurs i sömnad och formgivning - Distans

En bred utbildning för dig som vill fördjupa dig i mönsterkonstruktion och sömnad. Vi lägger tyngdpunkten på skapandeprocessen och arbetar – från idé till färdig produkt.

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 2024-08-19–2025-06-03

Studietakt: Halvtid

Distanskurs: 9 obligatoriska träffar på skolan (2-3 dagar)


Under höstterminen studerar du grundläggande mönsterkonstruktion och materialkunskap samtidigt som du utvecklar ditt egna skapande.

Du formulerar även ett eget projekt som du arbetar med under vårterminen. Genom arbete med mönsterkonstruktion, sömnad och materiallära fördjupar du dina kunskaper. Ett krav är att du kan arbeta självständigt i ditt projekt under handledning.

Nio gånger under läsåret träffar du dina lärare och kurskamrater på skolan. Mellan träffarna arbetar du självständigt med handledning via Internet och telefon. Du har även kontakt med dina kurskamrater via Internet mellan träffarna.

I slutet av kursen anordnar vi en uppmärksammad utställning samt klädvisning tillsammans med skolans övriga textilkurser.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom mönsterkonstruktion, sömnad och materialkunskap, för ett eget arbete eller fortsatta studier.

Mer information

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

E-post: textil.forsa@regiongavleborg.se

Kursansvarig
Christina Ljungström
0730-84 20 59

Huvudlärare formgivning
Sandra Zachris Tors
070-569 72 33