Forsa fhsk

Behandlingspedagog inriktning beroende

Är du intresserad av socialt arbete, beroendevård eller kriminalvård? Vill du stödja och motivera människor inom socialpsykiatrin? Tycker du om att jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag? Då kan det här vara något för dig.


Kursstart: 17 augusti 2022

Sista ansökningsdag: 15 maj 2022

Kurslängd: 2 läsår

Studietakt: Heltid

Distanskurs: 16 obligatoriska träffar på skolan (måndag-torsdag)


Här kan vi ge dig grunderna inför ett socialt arbete exempelvis på HVB-hem (hem för vård och boenden), beroendemottagningar, kommunal verksamhet eller inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser. Du får samtidigt stöd i din personliga utveckling mot en professionell behandlarroll.

Arbete eller arbetsplatsförlagd praktik, LIA

LIA (Lärande i arbete) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen.

Du som söker utbildningen och har ett arbete inom branschen

Om du har någon form av psykosocialt arbete, vilket måste styrkas och minst omfatta 50% då denna liksom nedan nämnda praktik är kopplad till utbildningen.

Du som inte har ett arbete inom branschen

Under LIA-perioderna, 12 sammanhängande veckor per år, ska du vara ute på praktik för att få yrkeserfarenhet och prova dina teoretiska kunskaper. De veckor du är inne på skolan räknas inte som praktiktid. Du söker själv din praktikplats

Antagningskrav

Du har fyllt 23 år.

Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet.

Slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande lägst godkänd nivå i följande kurser:

  • Svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk 1 och 2
  • Engelska 5
  • Matematik 1 a, b eller c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

Undantag kan göras vid reell kompetens/arbetslivserfarenhet.

Du som gått den 1-åriga Beroendeterapeututbildning från 2006 och framåt

Du som gått den 1-åriga Beroendeterapeututbildning på Forsa folkhögskola mellan åren 2006-2019 har möjlighet att söka till år 2. I ansökningsrutan finns kursplan år 2 och länk till ansökan.

Lärare på utbildningen

Stina Jensen

Socionom med inriktning socialpedagogik. Arbetet bl.a. inom kommunal öppenvård och uppsökande verksamhet riktad till olika utsatta målgrupper. Stina är medlem i MINT och handledare i sorgebearbetning.
stina.jensen.sj@fhskgavleborg.se

Emma Liw

Socionom med socialpedagogisk inriktning. Mångårig erfarenhet från arbete med ungdomar och familjer inom socialtjänsten. Vidare gruppledare inom ACT (acceptance and comitement training). Emma arbetar även som yogalärare, utbildad på Nordiska yogainstitutet. 
emma.liw@fhskgavleborg.se