Behandlingspedagog inriktning beroende

Är du intresserad av socialt arbete, beroendevård eller kriminalvård? Vill du stödja och motivera människor inom socialpsykiatrin? Tycker du om att jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag? Då kan det här vara något för dig.

Här kan vi ge dig grunderna inför ett socialt arbete exempelvis på HVB-hem (hem för vård och boenden), beroendemottagningar, kommunal verksamhet eller inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser. Du får samtidigt stöd i din personliga utveckling mot en professionell behandlarroll.

Arbete eller arbetsplatsförlagd praktik, LIA

LIA (Lärande i arbete) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen.

Du som söker utbildningen och har ett arbete inom branschen

Om du har någon form av psykosocialt arbete, vilket måste styrkas och minst omfatta 50% då denna liksom nedan nämnda praktik är kopplad till utbildningen.

Du som inte har ett arbete inom branschen

Under LIA-perioderna, 12 sammanhängande veckor per år, ska du vara ute på praktik för att få yrkeserfarenhet och prova dina teoretiska kunskaper. De veckor du är inne på skolan räknas inte som praktiktid. Du söker själv din praktikplats

Antagningskrav

Du har fyllt 23 år. Slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande.

Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet.

Att du inte är dömd för något brott de senaste 5 åren.

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande kurser:

  • Svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk 1 och 2
  • Engelska 5
  • Matematik 1 a, b eller c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

Det finns i enstaka fall möjlighet att göra/söka undantag från något behörighetskrav om du har mångårig arbetslivserfarenhet inom yrket. Individuell prövning görs av utbildningsanordnaren.

Du som gått den 1-åriga Beroendeterapeututbildning från 2006 och framåt

Har nu möjlighet att söka år 2 med start hösten 2019 se länken ovan (Kursplan år 2).

Kurslängd

Utbildningens omfattning, 2 år, heltid på distans, 16 obligatoriska träffar.

Kursstart

17  augusti 2020

Sista ansökningsdag

15 maj 2020

Lärare på utbildningen

Chris Barrett 

Med mångårig erfarenhet från olika typer av psykosocialt behandlingsarbete, ex socialtjänst, ungdomsbehandling, vuxenbehandling samt individuell terapi. 
john.christopher.barrett@regiongavleborg.se

Stina Jensen

Socionom med inriktning socialpedagogik. Arbetet bl.a. inom kommunal öppenvård och uppsökande verksamhet riktad till olika utsatta målgrupper. MI-utbildare och medlem i MINT, handledare i sorgebearbetning.
stina.jensen@regiongavleborg.se