Om ansökan

Du som fyller 18 i år eller är äldre kan söka till Forsa folkhögskola. I din ansökan bifogar du betyg, personligt brev och referenser.

Antagningskriterier för allmänna kurser

Vi vänder oss...

 • till dig som vill studera på grundskole-eller gymnasienivå för att uppnå behörighet till yrkeshögskola och högskola.

 • till dig som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.

 • i första hand till er som bor i länet men också studerande från hela landet.

 • till sökande som fyllt 18 år.

 • till dig med svenska som andra språk som uppnått grundskolenivå (gymnasiestudier).

 • till dig med svenska som andra språk som uppnått SFI-D (grundskolestudier).

Vi vänder oss...

 • till dig som vill studera på gymnasienivå för att uppnå behörighet till yrkeshögskola och högskola.

 • till dig som har godkänt i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap från grundskola.

 • till dig som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.

 • till sökande som fyllt 18 år.

 • till dig med svenska som andra språk som uppnått grundskolenivå (gymnasiestudier).

Vi vänder oss...

 • till dig som kan läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI B.
 • till dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska.
 • till dig som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.
 • i första hand till er som bor i länet men också studerande från hela landet.
 • till sökande som fyllt 18 år.

Vi vänder oss...

 • till dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska.

 • till dig som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.

 • i första hand till er som bor i länet men också studerande från hela landet.

 • till sökande som fyllt 18 år.

 • till dig med svenska som andra språk som uppnått SFI c-nivå.

Vi på Forsa folkhögskola hoppas att vi är rätt plats för dig och önskar att du berättar lite om din bakgrund och om varför du söker till oss. Ifall du inte kan skriva brevet själv så ta gärna hjälp av någon men berätta för oss att du fått hjälp med ”författandet”.

 • Vad heter du, hur gammal är du och var bor du just nu?
 • Vad har du sysslat med tidigare; t ex studier, arbete, arbetssökande?
 • Vilka intressen har du?
 • Vad vill du som person få ut av att läsa på allmän kurs?
 • Varför vill du studera på just Forsa folkhögskola?
 • Har du några planer eller drömmar för vad du vill göra efter din utbildning på
  folkhögskolan?
 • Har du några utmaningar som det kan vara bra att vi känner till (t ex sjukdom,
  missbruksbakgrund, diagnos, sociala omständigheter?

Antagningskriterier för särskilda kurser

 • Kursen riktar sig särskilt till dig i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada där de språkliga förmågorna påverkats.
 • Din rehabilitering inom vården skall vara genomförd.
 • Du ska ha deltagit i en provvecka innan du börjar kursen.
 • Innan antagningen har vi ett samtal med dig som söker.

Du ska ha fyllt 23 år.

Personligt brev samt antagningsintervju.
 
Har du egen erfarenhet av beroende? Skriv då kort om det i personliga brevet. När var det? Hur gjorde du för att förändra din situation?   
Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet.
 
Slutbetyg eller examensbevis med grundläggande behörighet till yrkeshögskola samt Svenska 2 eller Sva 2.

Det finns i enstaka fall möjlighet att göra/söka undantag från något behörighetskrav om du har mångårig arbetslivserfarenhet inom yrket. Individuell prövning görs av utbildningsanordnaren.

Till Fotografi är vi i första hand intresserade av dina arbetsprover där vi tittar på din blick för bild, behandling av ljus och budskap.

Därefter ser vi på ditt personliga brev. Tidigare fotografisk utbildning har för grundkursen i fotografi ingen vikt, ej heller slutfört gymnasium.

Stor vikt läggs vid intervju/telefonintervju där motivation och medvetenhet är två viktiga egenskaper

Till Foto projektår tittar vi i första hand på om kriterierna tidigare fotoutbildning eller fotografiskt arbete är uppfyllda. Därefter ser vi på arbetsprover i kombination med projektbeskrivning och personligt brev.

I arbetsproverna tittar vi på blick för bild, behandling av ljus och budskap samt förmågan att kombinera bilder med varandra och naturligtvis tekniska färdigheter.

Vi försöker också bedöma om projektet är realistiskt, genomtänkt och om det är möjligt att arbeta med det under ett helt läsår.

Om två sökande anses ha likvärdiga arbetsprover och målbeskrivningar läggs stor vikt vid intervju/telefonintervju där motivation och medvetenhet är två viktiga egenskaper.

En komplett ifylld ansökan före ansökningstidens utgång

Slutbetyg eller examensbevis med grundläggande behörighet till yrkeshögskola samt svenska 2 eller Sva2

Du som har gått en guideutbildning i Sverige och bär på en önskan om att utveckla en guideverksamhet i Hälsingland kan söka fortsättningskursen.

Du som har påbörjat grundutbildningen till hälsingeguide på Forsa folkhögskola, men inte uppnått auktorisation, har även möjlighet att färdigställa denna som en del av fortsättningskursen. 

God datavana och en internetuppkopplad dator är ett krav.

Bifoga

 • Ett kursintyg på den guideutbildning du gått
 • Ett personligt brev där du kort motiverar varför du söker kursen och vad du önskar utveckla under kurstiden
 • Betyg (även om du varit antagen på Forsa folkhögskola tidigare behöver vi ditt betyg)

En komplett ifylld ansökan med personligt brev och målbeskrivning inlämnad före sista ansökningsdag.

Stor vikt läggs vid intervju/telefonintervju där motivation och medvetenhet är två viktiga egenskaper.

 • Ettårig grundutbildning i vävning eller motsvarande.
 • Tillgång till vävstol och övrig utrustning under hela läsåret.
 • God datorvana och tillgång till internetuppkopplad dator, där programvaran Office 365 fritt kan laddas ned.

En komplett ifylld ansökan med personligt brev och målbeskrivning inlämnad före sista ansökningsdag.

Stor vikt läggs vid intervju/telefonintervju där motivation och medvetenhet är två viktiga egenskaper.

 • Ettårig grundutbildning i sömnad eller motsvarande.
 • Tillgång till symaskin och övrig utrustning under hela läsåret.
 • God datorvana och tillgång till internetuppkopplad dator, där programvaran Office 365 fritt kan laddas ned.

Personligt brev

 • en beskrivning av dig själv
 • motivering till varför du vill gå utbildningen
 • dina framtidsplaner alternativt drömmar för framtiden

Referenser

Det vi menar med referenser är telefonnummer eller mailadress till två personer som kan lämna information om dig som person. Det kan vara till exempel chef eller mentor. Det ska inte vara någon närstående, till exempel familjemedlem.

Urvalsprocess

 1. Antagningskriterier ska vara uppfyllda.
 2. Om flera sökande uppfyller antagningskriterierna än antal tillgängliga platser tillämpas lottning.
 3. Alla reservplatser är numrerade.
 4. Besked om antagning lämnas senast fyra veckor efter sista ansökningsdag.

Studieinformation

Kortfattad information om de olika studiestöden

För mer information hänvisas till CSN, 0771-27 60 00, www.csn.se

En obligatorisk avgift om 550 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter. Gäller ej distanskurser.

Dessutom bekostar du själv studiebesök, studieresor, praktikresor, läroböcker och andra läromedel.

Kostnader för internatboende, kost och logi, debiteras månadsvis i förskott.

Som studerande på folkhögskola kan du få studentrabatter via Mecenat.