Om ansökan

Generella ansökningskriterier

Vi vänder oss...

 • till dig som vill studera på grundskole-eller gymnasienivå för att uppnå behörighet till yrkeshögskola och högskola.

 • till dig som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.

 • i första hand till er som bor i länet men också studerande från hela landet.

 • till sökande som fyllt 18 år.

 • till dig med svenska som andra språk som uppnått grundskolenivå (gymnasiestudier).

 • till dig med svenska som andra språk som uppnått SFI-D (grundskolestudier).

Vi vänder oss...

 • till dig som vill studera på gymnasienivå för att uppnå behörighet till yrkeshögskola och högskola.

 • har godkänt i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap från grundskola.

 • till dig som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.

 • till sökande som fyllt 18 år.

 • till dig med svenska som andra språk som uppnått grundskolenivå (gymnasiestudier).

Särskilda ansökningskriterier för följande kurser

 • Kursen riktar sig särskilt till dig i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada där de språkliga förmågorna påverkats.
 • Din rehabilitering inom vården skall vara genomförd.
 • Vi vill att du ska ha deltagit i en provvecka innan du börjar kursen.
 • Innan antagningen gör vi en intervju med dig som söker.

Vi vänder oss...

 • till dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska.

 • till dig som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.

 • i första hand till er som bor i länet men också studerande från hela landet.

 • till sökande som fyllt 18 år.

 • till dig med svenska som andra språk som uppnått SFI c-nivå.

Du har fyllt 23 år. Slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande.

Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet.

Att du inte är dömd för något brott de senaste 5 åren.

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande kurser:

 • Svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk 1 och 2
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Det finns i enstaka fall möjlighet att göra/söka undantag från något behörighetskrav om du har mångårig arbetslivserfarenhet inom yrket. Individuell prövning görs av utbildningsanordnaren.

Till Fotografi är vi i första hand intresserade av dina arbetsprover där vi tittar på din blick för bild, behandling av ljus och budskap.

Därefter ser vi på ditt personliga brev. Tidigare fotografisk utbildning har för grundkursen i fotografi ingen vikt, ej heller slutfört gymnasium.

Stor vikt läggs vid intervju/telefonintervju där motivation och medvetenhet är två viktiga egenskaper

Till Foto projektår tittar vi i första hand på om kriterierna tidigare fotoutbildning eller fotografiskt arbete är uppfyllda. Därefter ser vi på arbetsprover i kombination med projektbeskrivning och personligt brev.

I arbetsproverna tittar vi på blick för bild, behandling av ljus och budskap samt förmågan att kombinera bilder med varandra och naturligtvis tekniska färdigheter.

Vi försöker också bedöma om projektet är realistiskt, genomtänkt och om det är möjligt att arbeta med det under ett helt läsår.

Om två sökande anses ha likvärdiga arbetsprover och målbeskrivningar läggs stor vikt vid intervju/telefonintervju där motivation och medvetenhet är två viktiga egenskaper.

En komplett ifylld ansökan med personligt brev och betyg inlämnad före sista ansökningsdag.

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande kurser:

 • Svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk 1 och 2
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Det finns i enstaka fall möjlighet att göra/söka undantag från något behörighetskrav om du har mångårig arbetslivserfarenhet. Individuell prövning görs av utbildningsanordnaren.

Stor vikt läggs vid intervju där motivation och intresse är två viktiga egenskaper.

God datavana och en internetuppkopplad dator är ett krav.

En komplett ifylld ansökan med personligt brev och målbeskrivning inlämnad före sista ansökningsdag.

Stor vikt läggs vid intervju/telefonintervju där motivation och medvetenhet är två viktiga egenskaper.

 • Ettårig grundutbildning i vävning eller motsvarande.
 • Tillgång till vävstol och övrig utrustning under hela läsåret.
 • Goda datavana och internetuppkopplad dator är ett krav.

En komplett ifylld ansökan med personligt brev och målbeskrivning inlämnad före sista ansökningsdag.

Stor vikt läggs vid intervju/telefonintervju där motivation och medvetenhet är två viktiga egenskaper.

 • Ettårig grundutbildning i textil eller motsvarande.
 • Tillgång till symaskin och övrig utrustning under hela läsåret.
 • Goda datavana och internetuppkopplad dator är ett krav.

Personligt brev

 • en beskrivning av dig själv
 • motivation av varför du vill gå utbildningen
 • dina framtidsplaner alternativt drömmar för framtiden

Urvalsprocess

 1. Antagningskriterier ska vara uppfyllda.
 2. Om flera sökande uppfyller antagningskriterierna än antal tillgängliga platser tillämpas lottning.
 3. Alla reservplatser är numrerade.
 4. Besked om antagning lämnas senast fyra veckor efter sista ansökningsdag.

Studieinformation

Kortfattad information om de olika studiestöden

För mer information hänvisas till CSN, 0771-27 60 00, www.csn.se

En obligatorisk avgift om 500kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter. Gäller ej distanskurser.

Dessutom bekostar du själv studiebesök, studieresor, praktikresor, läroböcker och andra läromedel.

Kostnader för internatboende, kost och logi, debiteras månadsvis i förskott 995 – 1 259 kr per vecka.

Priserna gäller för läsåret 2019/20.

Som studerande på folkhögskola kan du få studentrabatter via Mecenat.