SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs

En utbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen för ungdomar, under 25 år, registrerade som arbetssökande på arbetsförmedlingen och som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan och är inskrivna i jobbgarantin.

Eller deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fylllt 25 år.

Utbildningen pågår som heltidsstudier under tre månader och har som mål att förbereda och motivera deltagarna att fortsätta med kärnämnesstudier på folkhögskolan. 

För ansökan - Ta kontakt med din arbetsförmedling.