React-EU ung nystart: Framgångsrikt projekt för att få unga att närma sig arbetsmarknaden

Nu avslutas ytterligare ett framgångsrikt projekt som har arbetat för att föra personer som står långt från arbetsmarknaden närmare den och få en egen försörjning. Resultatet visar att 58 procent av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier.

React-EU Ung Nystart är ett projekt som sedan 2021 arbetat med fokus på att stödja unga personer mellan 15 och 24 år som drabbats av arbetslöshet under covid-19-pandemin.

Projektet syftade till att förbättra deras möjligheter att få jobb och stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Genom noggrant utformade metoder och insatser har React-EU ung nystart visat imponerande resultat.

Projektet har framgångsrikt förfinat och utvecklat metoder, arbetssätt och samverkansformer för att erbjuda ett mer heltäckande stöd till varje individ. Insatserna har haft tydligt fokus på att närma deltagarna arbete och/eller studier. Detta har inkluderat olika former av träning såsom motiverande samtal, individuellt stöd i arbete (Supported employment), walk and talk, praktik, samtal med studie- och yrkesvägledare och kognitiv beteendeterapi.

Nu när projektet avslutas visar resultatet att projektet har varit framgångsrikt. Totalt deltog 226 personer i och av dessa gick 58 procent vidare till arbete eller studier. Det är fler än förväntat. 55 procent av deltagarna var män och 45 procent kvinnor.

– Gävleborg står med stora utmaningar med att minska arbetslösheten, utmaningar som förvärrades med pandemin. Det är en prioriterad fråga att fler ska ha ett jobb eller studier att gå till. Det är glädjande att få ta del av de framgångsrika resultat som projektet nu redovisar där unga fått hjälp ut i arbetslivet. Vi ser fram emot att följa hur projektet fortskrider och stärker Gävleborgs arbetsmarknad, säger Alexander Hägg (M) ordförande i Hållbarhetsnämnden.

Samverkan är viktigt

React-EU ung nystart har drivits av Region Gävleborg tillsammans med tio av länets  kommuner: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Hofors, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Inom projektet har varje kommun varit ansvarig för att driva sitt eget delprojekt. Genom dessa tio delprojekt har varje kommun aktivt utvecklat och förbättrat sina befintliga arbetssätt och metoder för att bättre stödja deltagarna. Projektet har också främjat en ökad samverkan mellan  kommunerna i länet, vilket har möjliggjort ett värdefullt kunskapsutbyte mellan alla delprojekt.

Mikaela Forsberg, projektsamordnare i Ockelbo kommun beskriver hur projektet har bidragit till förändring.

– Detta projekt har fungerat som ett led i förändringen inom och utanför vår egen verksamhet. Det har varit som en röd tråd till tidigare ungdomsprojekt som bedrivits tillsammans med Region Gävleborg och Svenska ESF-rådet. Projektet har lett till en förändring i arbetssätt, metoder och samverkan som i sin tur resulterat i att kommunen kunnat få tillbaka de som omfattas utav de kommunala aktivitetsansvaret (KAA) till studier eller annan sysselsättning, samt förbättrat samverkan för de som inte tillhört KAA, säger Mikaela.

Mikaela menar att samverkan med Region Gävleborg ger dem en känsla av trygghet. De blir stöttade och vägledda samt får möjligheten till samarbete med andra kommuner. Mikaela avlutar med att beskriva nästa steg för kommunen och deltagarna.

– Hålla i de metoder vi använt oss utav, fortsätta arbeta för att bibehålla och stärka samverkan. För deltagarnas räkning så hoppas vi att nästa steg är att de avslutar sina studier, bibehåller arbetena eller att de får den stöttning av sjukvården de behöver och som de påbörjat under projekttiden, noterar Mikaela.

Genom en löpande kunskapsöverföring mellan delprojekten har värdefulla lärdomar delats  mellan kommunerna under hela projekttiden. Både framgångar och utmaningar. Den samlade erfarenheten från samtliga delprojekt spelar en viktig roll i spridningen och implementeringen av fungerande metoder till en bred målgrupp, vilket i sin tur gynnar hela regionen.

Även samverkan med andra aktörer så som vuxenutbildningen, frivilligsamhället, folkhögskolor med flera har utvecklats under projektperioden.

Nytt projekt för samma målgrupp

Förra veckan kom beslutet om att projektet "Ung Nu Gävleborg" har prioriterats och kommer att beviljas medel från Europeiska socialfonden (ESF). Med start den 1 september kommer projektet att rulla ut sina insatser i nio av tio kommuner i regionen.

Ta del av slutrapporten för projektet: Slutrapport projekt React-EU Ung Nystart (pdf)