Ny centraloperation i Hudiksvall: ”Vi kan jobba mer effektivt med rätt förutsättningar”

Den nya centraloperationen på Hudiksvalls sjukhus öppnade för patienter i maj. Centraloperation har genomgått omfattande ombyggnad och modernisering som en del av Framtidsbygget.

Se filmen där medarbetare visar upp och berättar om de nya lokalerna.

Ett helt nytt operationsflöde 

Ombyggnaden av centraloperation är den sista pusselbiten i färdigställandet av Hudiksvalls sjukhus nya, moderna operationsflöde. En större, mer effektiv sterilcentral och en operationsmottagning och uppvakningsavdelning i direkt anslutning till operationssalarna effektiviserar vården och bidrar till en bättre upplevelse för patienten och arbetsmiljö för medarbetare.

Förbättringar och nyheter på nya centraloperation

– Med nya operationslokaler som är utrustade för framtidens vård möter vi behovet av patientsäkra lokaler med en god arbetsmiljö. Genom att fortsätta investera i sjukvården ser vi till att patienter och medarbetare får ökad tillgång till en trygg och säker vård, säger Anna Sundberg (SD), vice ordförande i regionstyrelsen samt ordförande i fastighets-, teknik och miljöutskottet.

– De nya, moderna operationslokalerna i Hudiksvall kommer att vara till stor nytta framåt för patienter, anhöriga och medarbetare. De nya lokalerna med modern teknik innebär ett stort lyft och möjliggör utveckling inom patientsäkerhet, kvalitet och trygghet. Genom förbättringar i både vårdhygien och patientflöden kan vi till exempel minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Trygg och säker vård är ett par av våra viktigaste politiska mål, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är så roligt att vi har rott det här i land! Ombyggnaden och all modern utrustning gör det möjligt att erbjuda en säkrare och mer effektiv vårdmiljö för både patienter och oss medarbetare, säger Annelie Eriksson, undersköterska på operationsavdelningen.

Större salar för en effektiv vård

Centraloperations nya utformning underlättar förberedelser och minskar tiden mellan operationer.

– De nya salarna är dubbelt så stora som de vi hade innan. Det betyder att det finns mycket mer plats för oss att kunna jobba mer effektivt och på sikt kunna ta emot fler patienter, säger Daniel Eriksson, anestesisjuksköterska på operationsavdelningen. Vi har också en sal alltid förberedd för kejsarsnitt.

– Nu finns det också ett uppdukningsrum där vi kan förbereda inför operationen utan att störa patienten. Vi har också fått in dagsljus och fina färger i salarna, ergonomisk belysning, automatiska dörrar dekorerade med bilder från Hälsingland och en ljudanläggning där patienterna kan välja musik. Det är ett riktigt lyft som kommer förbättra patientens upplevelse, fortsätter Daniel Eriksson.

Dörren i operationssalarna har blivit dekorerade med fotografier från Hälsingland. 

Modern utrustning ökar säkerheten

Lokalerna är utrustade med ett helt nytt ventilationssystem, fast gas, upphängda bildskärmar och en operationskamera som tillsammans ger förbättrade möjligheter att utföra känsliga operationer som implantat.

– Den nya kameran sänder det som händer i operationssåret så medarbetare som inte står precis bredvid operationsbordet kan följa operationen. Det ger oss bättre beredskap, snabbhet och är bra i utbildningssyfte, avslutar Annelie Eriksson.