Länets första MiniMaria öppnar – för unga i riskzon

Fredag den 9 februari öppnar portarna till länets första MiniMaria. På mottagningen i Sandviken erbjuds unga personer som har problem med alkohol, spel och droger en väg till stöd och behandling. Till att börja med handlar det om ett treårigt pilotprojekt som finansieras av statliga samverkansmedel. Projektet är ett samarbete mellan Region Gävleborg och Sandvikens kommun.

Från vänster: Helena Hedman, enhetschef familjecenter, Sandvikens kommun. Per-Ewert Ohlsson-Björk, ordförande individ- och familjeomsorgsnämnden, Sandvikens kommun. Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg. Linda Johansson, vårdenhetschef.

Målgruppen för MiniMaria är unga och unga vuxna upp till 25 år som bor i Sandviken, Hofors eller Ockelbo kommun och som befinner sig i, eller i riskzonen för, skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Även de ungas närstående ingår i målgruppen.

Efterlängtad satsning

Satsningen är efterlängtad och flera unga har redan hittat till mottagningen, vilket är viktigt för att kunna förebygga och erbjuda hjälp i en trygg miljö.

I dag saknas ett samlat stöd för den här gruppen. Det innebär att de riskerar att själva behöva söka kontakt hos flera olika verksamheter. Med MiniMaria blir helhetssynen både enklare och bättre, något som i sin tur gynnar personer som söker hjälp och stöd.

– Denna satsning är ett bra exempel på hur vi kan göra angelägna insatser genom att samverka. Att satsa på våra unga, förebygga och ge rätt hjälp i tid är av största vikt, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg.

Per-Ewert Ohlsson-Björk, ordförande individ- och familjeomsorgsnämnden, Sandvikens kommun. Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg inviger mottagningen MiniMaria.
Fredag den 9 februari öppnar portarna till länets första MiniMaria.