"Här får jag länka ihop det nya med mina tidigare erfarenheter inom Region Gävleborg"

Hallå där Angelica Högberg! Du är projektledare inom Framtidsbygget med upp att bevaka och driva frågor som rör hälso- och sjukvården.

Vem är du?

Stockholmsfödd Hälsingejänta som bott större delen av sitt liv i Gävle. Tycker om att finnas i sammanhang där jag kan påverka med stort fokus på dem vi är till för. Jag har varit anställd i Region Gävleborg sedan 1988 och har arbetat som undersköterska och sjuksköterska. Har sedan 1999 varit chef för verksamheter inom vuxen- och barnsjukvård, sjukhusansluten- och primärvård, ledning- och verksamhetsstöd och senast Kliniskt träningscentrum (KTC). Jag började arbeta på Framtidsbygget januari 2020.

Vad gör du på Framtidsbygget?

Jag är anställd som projektledare Hälso- och sjukvård, Gävle sjukhus och jag deltagit i arbetet med förstudierna som delprojektledare och varit projektledare för revidering av lokalförsörjningsplanen (LFP) 2021 för Gävle sjukhusområde. Mitt uppdrag innebär att bevaka och driva frågor som rör hälso- och sjukvården i Framtidsbygget.

Hur ser en helt vanlig dag ut för dig?

Fram till årsskiftet 2020/21 var mina dagar fyllda av arbetet med revideringen av LFP. Vår projektgrupp var en blandning av kollegor från Framtidsbygget, Fastighetsavdelningen och våra arkitektkonsulter. Tyvärr gjorde Coronapandemin att vi inte kunde ha arbetsgrupper med verksamhetsföreträdare. Vårdpersonalen behövde så klart prioritera sitt primära uppdrag! I projektgruppen tog vi fram en tidplan med aktiviteter, arbetade med textmassan och bilder till dokumentet. Det har varit en fröjd att ingå i en grupp där olika erfarenheter och kompetenser helt prestigelöst jobbade sig fram till resultatet.

Vad är roligast med ditt jobb?

Att få möjlighet att bidra till vår framtida hälso- och sjukvård på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Jag tycker om att lära mig nya saker och här är det mycket nytt som jag vill länka ihop med mina erfarenheter och kunskaper från mitt arbete i Region Gävleborg.

Vilka är dina största utmaningar?

Att involvera verksamheterna i rätt tid, när det är relevant och inte störa i onödan

Varför sökte du dig till Framtidsbygget?

Jag vill påverka och bidra till framtidens vård! Framtidsbygget är en del av det.